Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας)

Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας) Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας) Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας) Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας)

Αεροθάλαμος διαλείπουσας πίεσης – Κυκλοφορητής λεμφικού μασάζ

 

Σύστημα θεραπευτικής πιεσοθεραπείας ( λεμφικό μασάζ )

 

Αποκαθιστά τη λειτουργία ποδιών ή χεριών, ατόμων με διάφορα φλεβικά οιδήματα, πόνο ή πρόβλημα στην κυκλοφορία αίματος και λέμφου.

Αυτό επιτυγχάνεται με την επαναλαμβανόμενη, ρυθμική, τμηματική συμπίεση και αποσυμπίεση των άκρων μέσω ειδικών αεροθαλάμων.

 

 

Ενδείξεις: 

 • Οξύ οίδημα ( μετεγχειρητικό – μετεγκαυματικό )
 • Χρόνιο οίδημα φλεβικής αιτιολογίας
 • Φλεβική στάση
 • Κυτταρίτιδα
 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
 • Λεμφικό οίδημα
 • Λεμφαγγειεκτομή
 • Μεταπαραλυτικές καταστάσεις ( ημιπληγία, παραπληγία )
 • Μαστεκτομή
 • Οίδημα μετά την αφαίρεση γύψου
 • Προφύλαξη φλεβικής θρόμβωσης
 • Ρευματικό οίδημα
 • Διαστρέματα κ.α.