ΕΣΠΑ

Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας)

Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας) Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας) Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας) Λεμφικό μασάζ (συσκευή πιεσοθεραπείας)

Αεροθάλαμος διαλείπουσας πίεσης – Κυκλοφορητής λεμφικού μασάζ

 

Σύστημα θεραπευτικής πιεσοθεραπείας ( λεμφικό μασάζ )

 

Αποκαθιστά τη λειτουργία ποδιών ή χεριών, ατόμων με διάφορα φλεβικά οιδήματα, πόνο ή πρόβλημα στην κυκλοφορία αίματος και λέμφου.

Αυτό επιτυγχάνεται με την επαναλαμβανόμενη, ρυθμική, τμηματική συμπίεση και αποσυμπίεση των άκρων μέσω ειδικών αεροθαλάμων.

 

 

Ενδείξεις: 

 • Οξύ οίδημα ( μετεγχειρητικό – μετεγκαυματικό )
 • Χρόνιο οίδημα φλεβικής αιτιολογίας
 • Φλεβική στάση
 • Κυτταρίτιδα
 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
 • Λεμφικό οίδημα
 • Λεμφαγγειεκτομή
 • Μεταπαραλυτικές καταστάσεις ( ημιπληγία, παραπληγία )
 • Μαστεκτομή
 • Οίδημα μετά την αφαίρεση γύψου
 • Προφύλαξη φλεβικής θρόμβωσης
 • Ρευματικό οίδημα
 • Διαστρέματα κ.α.
A- A A+
Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.