Θεραπευτική άσκηση

Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο πλέον ειδικός στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. 

Η θεραπευτική άσκηση είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα στην ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος του ασθενή, ή μπορεί να είναι

από μόνη της η θεραπεία εκλογής. Οι παθήσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί θεραπευτική άσκηση είναι:

  • αναπευστικές δυσχέρειες
  • νευρολογικές παθήσεις
  • ογκολογικά προβλήματα
  • μυοσκελετικά προβλήματα
  • διαταραχές μεταβολισμού ( πχ σακχαρώδης διαβήτης )
  • ψυχικά νοσήματα
  • πρόληψη πτώσεων σε άτομα 3ης ηλικίας
Θεραπευτική άσκηση Θεραπευτική άσκηση Θεραπευτική άσκηση