ΕΣΠΑ

Θεραπευτική άσκηση

Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο πλέον ειδικός στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. 

Η θεραπευτική άσκηση είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα στην ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος του ασθενή, ή μπορεί να είναι

από μόνη της η θεραπεία εκλογής. Οι παθήσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί θεραπευτική άσκηση είναι:

  • αναπευστικές δυσχέρειες
  • νευρολογικές παθήσεις
  • ογκολογικά προβλήματα
  • μυοσκελετικά προβλήματα
  • διαταραχές μεταβολισμού ( πχ σακχαρώδης διαβήτης )
  • ψυχικά νοσήματα
  • πρόληψη πτώσεων σε άτομα 3ης ηλικίας
Θεραπευτική άσκηση Θεραπευτική άσκηση Θεραπευτική άσκηση
A- A A+
Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.